header

Welcome

testing-amsterdam2

AHF Checkpoint.nl (Scroll down for English)

Hoe het werkt:

AHF Checkpoint.nl biedt gratis en vertrouwelijk hiv-sneltesten, counseling en advies aan iedereen die dat nodig heeft. De test wordt uitgevoerd door gekwalificeerde hiv- testers en -counselers met de meest geavanceerde sneltesten. De test wordt uitgevoerd via een vingerprikje en controleert of het bloedmonster antistoffen tegen hiv bevatten. De uitslag krijg je direct te horen. De test is meer dan 99% betrouwbaar, maar bij een voorlopig positief resultaat zal altijd een verwijzing volgen naar een behandelcentrum voor een bevestigende diagnose. Onze counselers zullen je daar actief bij begeleiden. Voor verder soa-onderzoek word je doorverwezen naar je huisarts of een soa poli van de GGD bij jou in de buurt.

We maken gebruik van INSTI™ HIV-1/2 Antibody Test (uitslag binnen 60 sec) of Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (uitslag binnen 20 minuten) tests, beide met bewezen betrouwbaarheid van 99, 5%.

Gebaseerd op het counseling-gesprek vooraf, zal de counseler bepalen welke test hij of zij zal afnemen. Die beslissing is gebaseerd op het risicoprofiel van de cliënt en op het risico op blootstelling aan hiv.

Cliënten die langer dan 6 weken geleden risico op hiv hebben gelopen zal een INSTI HIV Antibody test worden aangeboden, die hiv-1/2 antilichamen opspoort. Deze zijn zichtbaar in het bloed bij de meeste mensen vanaf 6 weken na infectie. En bij bijna alle geinfecteerden na 12 weken. Dat noemt men de windowperiode van 3 maanden.

Bij cliënten die in de afgelopen 6 weken hoog risico hebben gelopen, kan een Alere Determine HIV Ag/Ab combinatietest worden afgenomen. Deze test detecteert zowel antilichamen als het hiv-1 p24 antigeen, dat na 12 tot 26 dagen na infectie zichtbaar kan zijn en daarna uit het bloed verdwijnt.

Je kunt binnen komen lopen zonder afspraak gedurende de openingstijden. We zitten op de 1e etage in de Kiloshop. Voor meer informatie of advies kun je bellen met 020-620 62 61 of een email sturen naar [email protected].

Ons adres is Jodenbreestraat 158 in Amsterdam. Er is ook een ingang voor de Kiloshop aan het Waterlooplein 197. De trap omhoog zit links vlakbij bij binnenkomst aan de Jodenbreestraat. We zijn bereikbaar met tram 14 en 9, halte muziektheater of met de metro halte Waterlooplein.

We testen ook op locatie, in onze mobiele testbus en op verschillende festivals en evenementen in onze mobiele testingunit of een daarvoor geschikte tent. Neem contact met ons op als je wilt weten waar je ons kunt vinden.

Wie we zijn:

AHF Europe opende het AHF testcentrum in Amsterdam in April 2012, als onderdeel van de Out of the Closet winkels, en vervolgt sinds Janauri 2015 haar activiteiten als AHF Checkpoint.nl.

Het is AHF Checkpoint.nl’s missie om bij te dragen aan vroege opsporing en behandeling van hiv in Nederland. Dat doen we door het aanbieden van sneltesten en counseling in een laagdrempelige, niet-medische setting. De test is vertrouwelijk en wordt afgenomen in een veilige en neutrale omgeving; het resultaat krijg je direct te horen en er wordt doorverwezen naar een soa poli. We zijn in de middag, avond en in het weekend geopend, op momenten dat de meeste mensen tijd hebben.

De kwaliteit van ons werk wordt gewaarborgd door de oprichters en coördinatoren van het eerdere Checkpoint Amsterdam.

Waar kun je ons vinden:

Ons adres is Jodenbreestraat 158 in Amsterdam. Er is ook een ingang aan het Waterlooplein 197. We zijn bereikbaar met tram 14 en 9, halte muziektheater of met de metro halte Waterlooplein.


English Version

AHF Checkpoint.nl

How it works:

AHF Checkpoint.nl offers free and confidential rapid HIV testing, counseling and advice for all who need it. Tests are performed by qualified HIV testing counsellors using the most advanced rapid testing technology. Using a blood sample from the finger, the test detects if the blood contains HIV antibodies. You will receive an on-the-spot test result. Although the test is over 99% accurate, following a preliminary positive (reactive) result an additional test is required in a treatment center for diagnosis. Our counselors will always refer you to healthcare facilities in this case. Our counselors will offer their full support in this process. For further STI screening you will be referred to your GP or to a GGD STI polyclinic in your area of residence.

We work with INSTI™ HIV-1/2 Antibody Test (60 second result) or Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (20 minute result) test, both with 99, 5% proven accuracy.

Following pre-test counselling, the HIV testing counsellor will decide which HIV test is appropriate, based on the client’s HIV risk exposure and risk profile

Clients who have encountered HIV exposure before the preceding 6 weeks will be offered the INSTI HIV Antibody test, which detects HIV1/2 antibodies that are with most people visible from 6 weeks after infection. And with everyone after 12 weeks. This is what is called the window period of 3 months.

If clients have encountered high-risk HIV exposure within the preceding 6 weeks, they may be offered the Alere Determine HIV Ag/Ab combination test, which detects both HIV-1/2 antibodies and the HIV-1 p24 antigen, which can appear just 12 to 26 days after infection. And will disappear after those first weeks.

You can come by without an appointment during opening hours. We are located on 1st floor inside above the Kiloshop. You can always call us for questions or advise at 020-620 62 61 or email to [email protected].

Our address is Jodenbreestraat 158, Amsterdam, The Netherlands. A second entrance for the Kiloshop is at Waterlooplein 197. Take stairs inside Kiloshop near entrance at Jodenbreestraat. You can reach us by tram 14 and 9 (stop muziektheater) or by metro (stop Waterlooplein).

We also test on location in our mobile testing van and are present on several out- and indoor events to offer testing. Contact us if you want to know where you can get an HIV test close to you.

Who we are:

AHF Europe started its rapid testing facilities in Amsterdam in April 2012 at Out of the Closet store and continues its activities as AHF Checkpoint.nl.

It is the AHF Checkpoint.nl’s mission to contribute to early detection and treatment of HIV in The Netherlands by offering rapid testing and counseling in a non-medical, low threshold setting. We offer confidential walk-in HIV testing in safe, non-judgmental environment, same-day results and referral to STI testing facilities. We work in the afternoons and evening, on weekends, at the time that works best for you.

Our rapid testing program is qualitatively overseen by the co-founders and coordinators of previous Checkpoint Amsterdam.

PLAATS

Jodenbreestraat 158
1011NS Amsterdam

020-620 6261
[email protected]

Openingstijden:

Donderdag – Vrijdag – Zaterdag
13.00 tot 19.00
Eerste verdieping, in en boven de Kiloshop
Jodenbreestraat 158

Opening hours:

Thursday – Friday – Saturday
13.00 to 19.00
First floor, inside and above the Kiloshop
Jodenbreestraat 158

Persbericht Press Release
Q3 Report
Q2 Report